БизнесКултураОбщинска и държавна администрация

Доволни от сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1“ съветниците го продължават с още две години

Общински съвет – Плевен, одобри текст на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1” ЕООД, гр. София за нови две години.
В изпълнение на решение на Общинския съвет от август 2018 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1” ЕООД, гр. София със срок на действие 2 години и с възможност за автоматично удължаване за още две, ако никоя от страните не уведоми писмено другата два месеца преди изтичане на крайния срок, че желае прекратяването му. Съгласно цитираното решение Община Плевен запази собствеността върху Индивидуална лицензия, издадена от Съвета за електронни медии (СЕМ) за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Плевен, както и Разрешението, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване с местно покритие на честота 107,6 MHz за територията на град Плевен. За времето на действието на договора за съвместна дейност, името на програмата беше променено на “Радио 1 Плевен“, а таксите на СЕМ за тази промяна – платени от “Радио 1” ООД.
По силата на Споразумението “Радио 1 Плевен“ излъчва от понеделник по петък програма с местен характер 4 часа, от 10 до 14 ч, което е напълно достатъчно за пълното и своевременно информиране на гражданите за плевенските новините, излъчване на интервюта и репортажи.
“Радио 1” ООД заплаща дължимите към организациите за колективно управление на авторски и сродни права (Музикатор и Профон) възнаграждения за използваните в програмата музикални произведения.
Радиото закупи и предавател ново поколение, с което подобри сигнала и намали таксата на Общината към НУРТС за наем, предостави използването и на нов софтуер за студийно производство. Производството на рекламни клипове и всички останали аудио елементи се прави в техните студиа и така отпадна нуждата от поддържане на продукционно студио в Плевен. Подписването на Споразумението 2018 г. бе свързано и с намаляване на щатните бройки в ОП “Общински медиен център“ от 13 на 5. Освен това Община Плевен и общинските фирми получиха възможност да излъчват в програмата на Радио 1 за град Плевен и в другите им две радиостанции, работещи в града, реклама и рекламни съобщения, свързани с дейността им в размер на до 50 000 лв. годишно. Със средства от „Радио 1“ е извършен ремонт и на офисите на новия адрес на медията.
С оглед на гореизложеното Общински съвет – Плевен, одобри текст на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио1“ООД за нови две години и упълномощи кмета на Общината да подпише документа.

Подобни новини

Back to top button