НаукаОбразованиеСтранатаТехнологии

СУ “Стоян Заимов” в Плевен и ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Търнене са новите “Училища за пример”

Още две училища от област Плевен – Средно училище “Стоян Заимов” в Плевен и ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Търнене и едно от област Ловеч – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” от гр. Ловеч, са част от третия випуск на квалификационната програма за цели училищни екипи „Училища за пример“ – единствената квалификационна програма за училищни екипи, която ги подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи. Училищата са част от третия випуск на двугодишната програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. В него влизат общо 24 училища от 21 населени места и 15 области на страната.
Месец преди началото на новата учебна година, в Трявна от 15 до 26 август, се проведоха и първите обучения на живо за училищата в програмата. Те са част от квалификационно преживяване, което ще подкрепи училищните екипи да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците.
През следващите две години училищата ще преминат още през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.
“Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза, смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма “Училища за пример”.
Програмата е наследник на Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху опита на „Заедно в час“ от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години. Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения – профили на училищата, големина на населеното място и предизвикателства, които срещат. Сред тях има начални, основни, обединени и средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също села и по-малки градове.
Разнообразието на училищата насърчава още повече активно споделяне на опит, добри практики и идеи между училищните екипи. Възможността за учене едни от други е заложена във философията на програмата и цели да стимулира разпространението и обмяната на успешни модели и подходи, които училищата вече използват в работата си.
В началото на 2023 предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички училища могат да заявят интерес към
„Училища за пример“ на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ и да получат предварително информация за обученията в програмата, ангажираността на екипа и други подробности за успешна кандидатура.

Подобни новини

Back to top button