Бедствия и аварииОбщинска и държавна администрация

В учение при „силно земетресение“ в Левски беше проверена готовността на институции и хора

Във вторник, 13 септември 2022 година, в седмица на пожарната безопасност, в административната сграда на Община Левски и района на ЖП гара Левски се проведе Общинско учение на тема: „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите за управление и силите на Единната спасителна система за провеждане на неотложни аварийно-спасителни работи при възникване на силно земетресение на територията на община Левски”.
Съгласно заповед на областния управител на област Плевен и плана за действие при бедствия и аварии, ръководителят на общинския щаб, зам. кмета на Община Левски, инж. Кольо Домеников свика в заседателната зала на Община Левски щаба за провеждане на учението за защита на населението при силно земетресение.
Взаимодействието между всички участващи при ликвидирането на последствията от бедствието е сред основните цели, обяви инж. Кольо Домеников и разясни необходимите действията за вземане на решения от щаба, съобразно констатираните поражения.
Кратка презентация на реда за работа при бедствия и по конкретно при земетресение, представяйки сеизмичната карта на страната и на региона, направи Мариян Величков – представител РДПБЗН в Плевен. Планирането при бедствия се извършва на общинско, областно и национално ниво. Плановете за защита при бедствия се изготвят от участниците за всяка една от опасностите. В Община Левски има разработен план, приет на сесия на Общинския съвет. Част от този план са и организираните действията при земетресение за предотвратяване и намаляване на последиците. Целта е да се създаде оптимална организация за защита на населението.
Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен – комисар Станислав Атанасов напомни, че за учението, съгласно Закона за защита при бедствия, имат задължение всички представители на местната власт, на централната – областните управители и юридически лица, един път в годината да провеждат такива обучения и занятия. Припомни общия ред по който функционира цялата единна спасителна система – оперативните действия и взаимодействие на щаба и органите по Закона за защита при бедствия.
На учението секретарят на щаба Георги Петров обяви висока степен на земетресението и пораженията, а всеки от членовете на щаба информира за актуалното състояние: директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен – Комисар Станислав Атанасов, от ФСМП в Левски д-р Якимова, началникът на ВиК район Левски – Стефан Владимиров, началникът на РУ в Левски Пламен Цолов, отговорникът на „Овергаз север” – Русе Светослав Спасов, Кольо Глинджурски от РПС в Левски, Павел Маринов – представител на Оперативен център в Левски към „Дирекция експлоатация и поддържане“ – регион Плевен, директорът ОП „БКС – Левски“ Марияна Гатева, Петя Чолакова – гл. експерт „Образование, култура и спорт”. В заседанието на щаба участваха и кметове на кметства в общината.

След подаден сигнал за опасност бяха проведени аварийно-спасителни дейности в сградата на Община Левски и ЖП гара Левски.

Подобни новини

Back to top button