Образование

Обединено училище „Христо Ботев“ в Мечка – с добри перспективи за професионална реализация

Със 165 ученика стартира учебната година в Обединено училище „Христо Ботев “ в село Мечка. Сградата ще посрещне своите питомци с подобрена база и интериор, освежен след ремонт. Модерно оборудване, красиво оформление за посрещане на подготвителната група и първокласниците – с това училището привлича интереса на своите ученици.

Директорът на училището – Цветослава Симеонова е в Мечка от 2016 г. и намира работата си и интересна, и успешна. От 2018 г. училището е преобразувано от основно в обединено, с първа степен на професионална квалификация и втори чужд език. Всеки ученик след завършване на седми клас може може да продължи до десети, като изучава съответната специалност. Засега специалностите са две: за момчетата – строителство, за момичетата – работник в производството на облекло. Условията за обучение, както и битовите условия се оказват привлекателни не само за местните деца, които са от ромски произход, а и за ученици от социалнослаби семейства от Плевен, Никопол, Въбел, Черковица и други селища в района. За тях е осигурен безплатен транспорт, а за всички – безплатна храна в стола на училището. Добри са и условията в пансиона към училището, където са настанени 30 ученика.

С преустройството на учебния процес се създават условия за приобщаване на учениците към социалния и трудовия живот, както и за продължаване на образованието и допълнителна квалификация. Както директорът на училището сподели, трудности има и то немалко. Финансовите възможности са скромни, а сградата се нуждае от сериозен външен ремонт. От ремонт има нужда и покривът. Трябват средства за оборудване на някои специализирани кабинети.

Намалял е броят на учениците, в сравнение с предишни години, но не по друга причина, а заради спада в раждаемостта.

Но Цветослава Симеонова има нови планове и смята да ги осъществи, независимо от препятствията и трудностите. Надява се да бъдат привлечени още ученици, а родителите – да погледнат на образованието с други очи.

Автор: Цветанка Христова

Подобни новини

Back to top button