Бедствия и аварииПроблемиСтранатаТранспорт

До 15 октомври могат да бъдат предлагани пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023

До 15 октомври 2022 година желаещите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас, информират от пътната агенция. В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.
Наред с предложения се приемат и сигнали, включително снимки и видеоматериали, чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности, на имейл адрес: [email protected]. Формата за подаване на предложения е публикувана на интернет страницата на АПИ, в рубриката „Предложения и сигнали“ – формуляр.
Целта е Агенцията да получи обратна връзка за неотложните според подателите ремонти. Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Подобни новини

Back to top button