Бедствия и аварииПроблемиСтранатаТранспорт

Оферти за проекти за ремонт на основни пътища в областта се приемат до 21 октомври

Ще се ремонтират 79,3 км от първокласния път I-3 в участъците Козар Белене - Плевен и Радомирци - Горни Дъбник, както и 38 км от второкласния път ІІ-52 Никопол - Ореш

Областното пътно управление в Плевен стартира обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 117 км републикански пътища в областта. Едната обществена поръчка е за проектиране на ремонта на общо 79,3 км от първокласния път I-3 в участъците Козар Белене – Плевен (от км 38+800 до км 88+842) и Радомирци – Горни Дъбник (от км 106+000 до км 135+344). Това са първокласни трасета, по които преминава основният трафик от София към ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе. Прогнозната стойност на поръчката е 1 587 600 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 21 октомври 2022 г.
Участъкът Плевен – Козар Белене преминава през две населени места – Българене и Обнова, а отсечката Радомирци – Горни Дъбник преминава през Радомирци.
Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.
Друга обществена поръчка е за проектиране на основен ремонт на 38 км от второкласния път ІІ-52 Никопол – Ореш (от км 64+550 до км 102+724). Индикативната стойност на поръчката е 763 480 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 21 октомври 2022 г.
Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през шест населени места – Деков, Бяла вода, Лозица, Любеново, Въбел и Никопол. По трасето са регистрирани две свлачища, за които е необходимо да се предвидят укрепителни дейности. Едното е в регулацията на Лозица, а другото е в близост до Никопол. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 календарни дни.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.
Целта на обществените поръчки е да се осигури проектна готовност за цялостна рехабилитация на пътните участъци и реконструкция на пътното платно. Предвидени са локални ремонти, подмяна на асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътното платно чрез възстановяване на банкетите, канавките и водостоците.

Подобни новини

Back to top button