Бизнес

Обучение за успешно участие в обществени поръчки организират експерти

ЗОП ПРО и Тендър Сървис БГ ви канят на първото си съвместно обучение по ЗОП, ППЗОП и ЦАИС ЕОП, на тема: „Как успешно да участваме в обществени поръчки“. В обучението ще разгледаме какъв е процесът за участие в обществена поръчка, кои са документите, как да подготвите оферта и как да я подадете през ЦАИС ЕОП. Специално внимание ще обърнем на това, какви действия да предприемете в случай на забелязани от вас нередности, противоречия или неясноти в обществената поръчка. На обучението ще дадем практически съвети за подготовка на оферта, като ще обърнем повишено внимание на отделни елементи на изискванията и документацията, както и ще разгледаме проблемни области и пропуски, допускани от участниците при подготовка на офертата. Ще завършим с дискусия, на която ще отговорим на вашите въпроси.
Обучението ще се проведе онлайн, на 19 октомври, от 13:00 до 17:30 часа. Цената за участие е 120 лв. без ДДС.

За участие в семинара се регистрирайте на посочения линк:
https://us06web.zoom.us/…/tZIsdeivqz8sGtZVx2P4OUxzQV5nB

За заплащане на таксата, моля свържете се с организаторите на [email protected] или [email protected]. За всяко плащане ще бъде издадена фактура.
Лектори в обучението ще бъдат Мила Каменова – управляващ съдружник на ЗОП ПРО и Ирена Ставрева – управляващ директор на Тендър Сървис БГ.

Мила Каменова е дипломиран икономист обществени поръчки и магистър по „Стопанско управление“ и „Психология и поведение в управлението“. Работи като експерт обществени поръчки повече от 12 години, 7 от тях като член на комисии по оценка и експерт по подготовката и провеждането на обществени поръчки, както и като ръководител на звено, отговарящо за планирането, подготовката и провеждането на обществени поръчки в най-големия секторен възложител в страната. От 5 години Мила е част от екипа на ЗОП ПРО и консултира участници в обществени поръчки от различни бизнес сектори.

Ирена Ставрева е управляващ директор на българския офис на Tender Service Group вече четвърта година. Tender Service Group съществува в България от 2006 година и e специализиран доставчик на информация за обществени поръчки и частни конкурси. В тази роля компанията представлява медиатор между държавните възложители и бизнеса.

Програма:
13:00 – 14:00
– Въведение в обществените поръчки – устройство на пазара и законови регулации;
– Функции на участниците в процеса – възложители, кандидати, участници и изпълнители;
– Процедури за възлагане – видове и прагове;
– Видове критерии за възлагане. Методика за оценка;
– Видове документи – решение, обявление, документация, техническа спецификация, проект на договор, образци на техническо и ценово предложение;
– Срокове по ЗОП;
– Начини на участие – самостоятелно, обединения на фирми, подизпълнители, трети лица;
– Оценка на офертите и избор на изпълнител.
14:00 – 14:15 – почивка
14:15 – 15:45
– Подготовка на оферта – ЕЕДОП, техническо и ценово предложение;
– Права на участниците по ЗОП при нередности и неясноти – искане за промяна и разяснения;
– Какво да правим при нередности – възможности за обжалване и сигнали до компетентни органи. Основания за обжалване на различните видове процедури, начини за обжалване, компетентни органи;
– Практически съвети за подготовка на оферта с повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията. Проблемни области и пропуски при подготовка на оферта;
15:45 – 16:00 почивка
16:00 – 17:00
Подаване на оферта:
– ЦАИС ЕОП – представяне на платформата и функционалности;
– Как се търси подходяща поръчка;
– Кой може и кой не може да участва;
– Стъпка по стъпка по документите – съдържание, какво да не пропуснем;
– Криптиране, декриптиране, електронен подпис;
17:00 – 17:30 –Дискусия.

Подобни новини

Back to top button