БизнесИсторияКултураНПОСтраната

„Винопроизводството – традиционна направа и употреба в Плевенския район“ е кандидат за „Живи човешки съкровища – България“

Областен етап от процедурата за попълване на Национална система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 година се проведе във вторник, 27 септември 2022 година, онлайн чрез платформата Zoom, съобщиха от областната администрация. Експертната комисия, председателствана от заместник областния управител Александър Трайков и членове д-р Ива Станоева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН, Миглена Николаева – ръководител отдел „Етнография“ на Регионален исторически музей в Плевен, Елеонора Ходжаджикова – експерт координатор на регионално експертно-консултантски център в Плевен разгледа постъпилата кандидатура от област Плевен.
„Винопроизводството – традиционна направа и употреба в Плевенския район“ е наименованието на представената дейност, чиито вносители са НЧ „“Съгласие 1869“ в Плевен, Институт по лозарство и винарство в Плевен, местната изба вила “Гривица“, винарска къща „Мизия“ и фолклорен ансамбъл „Мизия“.
Комисията констатира, че формалните критерии са изпълнени и премина към обсъждане на кандидатурата по същество. Тя представя елемента винарство, който е вписан в сферата „Знания, обичаи, отнасящи се до природата и вселената“ националния регистър на нематериалното културно наследство. Кандидатурата има отношение и към сферата „Социални обичаи, обреди и празнични събития“ заради символната и ритуална употреба на виното в социалната и религиозната празничност на общностите.
Винарството е традиционен поминък за Плевенския район от векове, който и днес продължава да се практикува от множество домакинства, от малки винарни, а също и от Института по лозарство и винарство, създаден през 1902 г. на основата на богатите традиции на местното население.
Знанията и уменията за отглеждането на лозовите насаждения, за добиването и обработването на гроздето, на неговата ферментация, за получаването на виното продължават да се предават в неформалната среда на семейството. Днес паралелно се развиват и формалното обучение, и научно-изследователската дейност, които в съвременните условия спомагат за устойчивото развитие на лозарството и винарството в региона. Като други положителни страни на кандидатурата комисията отбеляза доброто представяне в документацията на различните по тип общности, които са пряко свързани с елемента – производители, потребители (местни, национални, чуждестранни), обучители, изследователи. Значимото място на винопроизводството и виното в религиозния, обредния и празничния живот на общностите, мерките, които досега са осигурявали жизнеността на лозарството и винарството в региона са сред достойнствата на кандидатурата.
В рамките на заседанието гл. ас. д-р Ива Станоева запозна присъстващите с актуализацията на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – промени в документацията за попълване на Националната представителна листа и въвеждане на процедури за изграждане на две нови листи – Национална листа на нематериално културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Тя информира и за нововъведенията в актуализирания Регистър на нематериалното културно наследство, които ще спомогнат за решаване обхвата на постъпващите за селекция кандидатури.
В срок до 30 септември резултатите от проведения областен етап, следва да бъдат представени на министъра на културата.

Националната система „Живи човешки съкровища – България“ цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.
Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Подобни новини

Back to top button