ЖивотновъдствоСтраната

Стопаните могат да докажат и електронно реализирани животни и мляко

От Държавния фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставят възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г. да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни) и електронно, съобщават от агенцията.
Стопаните могат да изпратят опис по образец на e-mаil до съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по-късно от 25.10.2022 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на Интернет страницатана ДФЗ.
Всеки един e-mаil е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи, изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие” и фотокопия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF). След получаване на електронният опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната областна дирекция ще се свърже с кандидата, за да се яви в съответната областна дирекция да завери с подпис въведените данни и приложените в е-mail документи, доказващи реализация на продукцията и за подписване на декларацията по чл. чл. 27в, ал. 4 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием.
Големината на прикачените файлове ведно с описаният електронен опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидата да ги изпрати с повече от един е-mail (Препоръчително е упоменаването в текста на електронното писмо за наличието на повече от едно писмо с документи).
От Държавен фонд „Земеделие” припомнят, че периода за отчитане е от 5 до 31 октомври 2022 г. Документите, доказващи произведената и реализирана продукция следва да са издадени в периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. за Кампания 2022.
Важно е да се отбележи, че е-mail-и, изпратени на грешна областна дирекция на ДФ „Земеделие” няма да бъдат обработвани. Няма да бъдат приемани и обработвани е-mail-и изпратени след 17:30 часа на 25.10.2022 г.

Подобни новини

Back to top button