Право

Съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов са новите заместник-председатели на Окръжния съд в Плевен

В сряда, 5 октомври 2022 година, на официална церемония провела се в Съдебна палата в Плевен, са встъпили в длъжност новите заместник-председатели на Окръжен съд в Плевен – съдиите Стефан Данчев и Калоян Гергов, информират от съдебната институция. Двамата са подписали актовете си за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд в Плевен съдия Весела Сахатчиева, в присъствието на съдии от окръжния съд, както и на председателя и на заместник-председателя на Районния съд в Плевен.
Съдия Стефан Данчев и съдия Калоян Гергов са назначени на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Плевен с решение на Висшия съдебен съвет, на заседание, провело се на 20.09.2022 година, по мотивирано предложение от председателя на Окръжния съд в Плевен.

Съдия Стефан Данчев е роден в Плевен. Завършва висшето си образование през 1992 година, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. До 1993 година е бил младши съдия в Окръжен съд – Плевен, а след това съдия в Районен съд – Плевен, като в периода от 1994 до 1997 година е бил председател на съда. От 1997 година, до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Плевен, като два пъти е бил заместник-председател на този съд, а именно от 2000 до 2004 година и от 2012 до 2016 година.

Съдия Калоян Гергов е роден в София. През 2000 година той също е завършил висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Съдия Гергов е работил като старши юрисконсулт в Община Плевен, младши прокурор в Районна прокуратура – Плевен, съдия в Районен съд – Плевен, а от 2012 година до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Плевен.
По време на церемонията председателят на Окръжния съд в Плевен, съдия Весела Сахатчиева, изрази благодарност към предходните заместник-председатели съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков, за показания висок професионализъм и упорита работа при изпълнението на задълженията им, като заместници на административния ръководител.

Подобни новини

Back to top button