COVID-19ЕвропаЗдравеОбщество

Една трета от младите в Европа търсят информация за психичното здраве

Нов доклад на ЕС анализира как европейските страни се справят с предизвикателствата, поставяни от пандемията, пред психичното и емоционално благополучие на младите хора. Изследването е част от усилията на Европейската комисия за подобряване на психичното здраве и намаляване на стигмата върху проблемите с него.

София, 10.10.2022 г. Наред с усилията на държавите членки, като България, Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта, като признание за жертвите, които младите хора направиха по време на пандемията от COVID-19. Проучване на Флаш Евробарометър за май 2022 г. показва, че според младите хора в 16 от 27-те държави членки подобряването на младежкото психично и физическо здраве е най-важният приоритет за Европейската година на младежта.

Тъй като младите хора са бъдещите лидери на Европа, Европейската комисия ги насърчава да допринасят за оформянето на ЕС. Чрез специална гласова платформа Европейската комисия изслушва младите хора и ги моли да споделят своите виждания, притеснения и идеи. От всички гласове, записани в категорията „Здраве, благосъстояние и спорт“, става ясно, че една трета от младите хора използват платформата, за да изискват повишаване на осведомеността за психичното здраве и безпроблемен достъп до специалисти по психично здраве.

Европейските страни са приели проактивен подход за справянето с предизвикателствата, свързани с психичното здраве на младите хора по време на пандемията[1]. Една от най-често използваните мерки беше подсилването на психологическата подкрепа в учебните заведения, както чрез увеличаване на броя на психолозите и съветниците, които са на разположение на учащите, така и чрез обучение на персонала на учебното заведение, за да разпознава признаците на психичното разстройство и да се справя с тях.

Мария Габриел, комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, казва: „Всички ние полагаме големи грижи за емоционалното благосъстояние на нашите младежи. След пандемия и в условията на война в Европа този доклад за психичното здраве на младите хора идва в правилния момент. За мен е удоволствие да видя, че държавите-членки на ЕС приемат сериозно това предизвикателство и са определили мерки за подпомагане на младите хора, особено в учебните заведения. Тези усилия трябва да продължат, за да се даде възможност на младите хора да се развиват добре, сега и през идните години, а Комисията винаги ще бъде тук, за да им осигури помощ.“

В България 70% от хората с психични проблеми не получават адекватна грижа. По данни на СЗО този проблем ще продължи да се задълбочава и през 2030 г. се очаква този проблем да се превърне в причина номер 1 за намаляване трудоспособността на българите. Тежките психични разстройства са 19,5% от всички заболявания, честите психични разстройства са 14,54%, тревожните разстройства са 8,4%, а голямото депресивно разстройство е 6,2%, сочат данни на „Барометър на депресията“ в ЕС.

Обща информация

Европейската година на младежта 2022 г. бе стартирана от Европейската комисия като „година, посветена на стойността на младите хора, които са посветили толкова много на другите“, както бе обявено от председателя фон дер Лайен°в речта за състоянието на Съюза през 2021 г. Ето защо това е година, посветена изцяло на младежта, която има за цел да мобилизира, да насърчава и обогатява младите хора с нови възможности и нови начини за участие и поемане на активна гражданска роля в обществото.

Като обща цел Европейската година на младежта има за задача да насърчи всички млади хора да дадат израз на гласа си и да участват, като споделят своите представи и надежди за бъдещето на Европа във връзка с основните теми на годината[2]. Една от ключовите цели на Европейската година на младежта – 2022 г. е подобряването на личното, социалното и професионалното развитие на младите хора, включително на тяхното психично здраве. Това напълно съответства на стратегията за младежта на ЕС за 2019-2027 г., която има за цел да се постигне по-добро психично благополучие и да се намали стигмата върху проблеми, свързани с психичното здраве, като по този начин се насърчава социалното включване на всички млади хора.

Освен това годината има за цел да предостави видимост и да популяризира европейските ценности, като същевременно разпространява послания за солидарност сред младежите, както и да подкрепи Украйна чрез всякакви дейности.

Същевременно Европейската година на младежта се отличава с дух на съвместно творчество и многобройни участници, за което активно допринасят стотици младежки организации и заинтересовани страни. Всичко това намира израз в много национални и местни активирания – повече от 4000 дейности в цяла Европа вече са качени в уеб сайта на Европейската година на младежта, което обединява младите хора да участват в дейностите по позитивен и подходящ начин.

Подобни новини

Back to top button