БизнесОбщинска и държавна администрацияПроблемиСтраната

Поредна кампания спрямо лица с нелогично високи касови наличности

Близо 12 800 рискови лица са посочили касови наличности над 100 хиляди лева

От Националната агенция за приходите (НАП) информират, че за поредна година стартират кампания спрямо лица, които са посочили в годишните си финансови отчети, че държат в брой над 100 хил. лева. За 2020 година това са близо 12 800
дружества, като около 1000 от тях попадат в териториалния обхват на ТД на НАП Велико Търново, където и офисът в Плевен.
Данъчните инспектори вече започват проверки и ревизии на близо 2 500 дружества, като преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети.
Наред с контролната кампания на място, рисковите лица ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че са допуснати неточности. Дружествата, допуснали технически грешки, могат да се възползват от предоставената им възможност да коригират сами данните и да подадат счетоводните си данни отново.
„В духа на партньорски подход, НАП информира бизнеса за възможностите за корекции в декларираните данни. Отчитаме положителен ефект от кампанията през предходната година върху поведението на дружествата. Много от тях разпределиха дивидент и платиха данъка за това, други коригираха годишните си финансови отчети“, отбелязва в тази връзка заместник изпълнителният директор на НАП Зоя Габровска.

Подобни новини

Back to top button