ОбществоПолитика

Дискусионен форум за противодействието на трафика на хора организира НКБТХ на 18 октомври

По повод отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира дискусионен форум на тема „Устойчивост на политиките за противодействие на трафика на хора. Подобряване на механизмите за събиране и анализ на данни. Оползотворяване в полза на пострадалите на конфискувани средства и имущества от осъдени трафиканти“, който ще се състои на 18 октомври 2022 г., от 9 часа, в „Гранитната зала“ на Министерския съвет.

Форумът ще бъде открит от г-жа Моника Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи, и член на НКБТХ.

Г-н Валиант Ричи, Специален представител и координатор за трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) ще отправи специално записано видеопослание към участниците във форума, във връзка с непосредствените му наблюдения над националните политики в областта, по време на официалната му мониторингова визита миналата година.

Въвеждащо изказване, във връзка със значимостта на националните политики за противодействите на трафика на хора и закрилата на пострадалите лица в международен план, ще направи г-жа Антоанета Василева, първи вицепремиер на Групата експерти за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.

Представителите на медиите са поканени за отразяване на официалното откриване на форума.

Събитието има за цел да събере членовете на представените в НКБТХ институции, представители на дипломатическия корпус, както и експерти, развиващи и утвърждаващи своя капацитет в областта на противодействието на трафика на хора и закрилата на жертвите, като предостави платформа за обсъждане на резултатите и препоръките, част от Доклада за оценка на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г., осъществена от Института по философия и социология към БАН, както и предстоящата подготовка на нов стратегически документ за страната, като същевременно постави акцент и върху взаимодействието на отговорните ведомства, във връзка с подобряването на механизмите за събиране, анализ и докладване на данни за престъплението, както и по линия на оползотворяването на конфискувани финансови активи, движими и недвижими имущества от осъдени трафиканти в полза на пострадалите лица.

Планираните за разглеждане теми са ключова част от препоръките на мониториращите органи в международен план, в т. ч. Доклада за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ за 2021 – 2022 г., доклада от мониторинговата визита на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Третия кръг на оценка за напредъка на България в прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

Подобни новини

Back to top button