Пазар на труда

Продължава търсенето на работници в производството на облекло, за здравни грижи и в бранша на ресторантьорството

Регистрираните безработни в Бюро по труда в Плевен в края на месец септември 2022 година са 2470, като спрямо месец август се отчита намаление с 0,1, или с 88 лица по-малко, информират от бюрото.
Равнището на регистрираната безработица в Плевен е 3,93%. В сравнение с месец септември 2021 г., когато е била 4,68 %, е намаляла с 0,75 %. С 474 по-малко са регистрираните безработни, в сравнение със същия месец на миналата година.
Регистрираните безработни младежи до 29 г. включително са 365, а продължително безработни (с над 12 месечна регистрация) – 811.
Започналите работа през изминалия месец са 292, като на първичен пазар са 197 и 95 са устроени на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпадналите от регистрация по различни причини са 97 лица.
Заявените свободни работни места през месеца са 269, а общо обявените са 623. Те традиционно са в производството на облекло, персонал полагащ здравни грижи за хора и в бранша на ресторантьорството и услугите.
Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели, курсове и обучения можете да бъде намерена на сайта на Агенция по заетостта, на електронното табло в дирекцията, както и на фейсбук страница на бюрото: https://www.facebook.com/Дирекция-Бюро-по-труда-Плевен-105441275576789 .
Дирекция „Бюро по труда“ в Плевен продължава да набира кандидати за професионално обучение и ключови компетентности в Българо-германския център за професионално обучение. Повече информация – в сайта на БГЦПО Плевен, раздел „Курсове“.
Дирекция „Бюро по труда“ в Плевен организира Обща трудова борса на 19-ти октомври от 10 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация.

Подобни новини

Back to top button