НПООбществоПроблеми

Сдружение „Учебна работилница Европа“ стартира нов проект, свързан с фалшивите новини

Проект „KNOW FAKE – Проект за борба с дезинформацията“ се нарича новия двугодишен проект на Сдружение „Учебна работилница Европа“, съфинансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕК, в който сдружението е партньор. Kooрдинатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“, Германия с партньори от Германия, Словения, Гърция и Австрия

Защо отново тази тема?

Фалшивите новини и свързаната с тях дезинформация за и от гражданите се увеличиха изключително много през последните години. Особено по време на Корона пандемията се изясни в по-голяма степен значението на цифровата зрялост, свързана с конспиративни теории и фалшиви доклади, които са вредни за здравето. Цяла Европа се зае със задачата да се „бори с дезинформацията“. KNOW FAKE иска да даде важен принос за това, защото медийната компетентност днес е по-важна от всякога. Медийната компетентност включва аналитично изследване на форми на медийна комуникация, напр. съобщения в социалните мрежи за:

• Насърчаване на критичното мислене

• Отразяване на различните интереси, които определят съдържанието, подбора и формата на предаване на информация

• Предаване на практически стратегии за разбиране на механизмите на манипулация и за по-доброто им обсъждане.

Основната цел на проект KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчивост и формиране на медийна грамотност по отношение на дезинформацията в интернет. Медийната компетентност е централна ключова компетентност за учене през целия живот и, в допълнение към знанията и практическите умения, включва и безопасно, анализиращо боравене с цифрови медии. В това отношение нашият проект KNOW FAKE не само се вписва в Европейския план за действие срещу дезинформацията, но също така се вписва перфектно в приоритета на медийната грамотност и борбата с дезинформацията.

Подробните цели са:

– Повишаване на осведомеността за важността на дигиталните умения с акцент върху фалшивите новини и дезинформацията.

– Насочване вниманието към критично и аналитично боравене с информация в интернет.

– Адресиране до широка целева група по отношение на семействата.

Целевата група на KNOW FAKE в нашия проект са възрастни с и без увреждания, които използват интернет и мултипликатори в обучението за възрастни. Основната цел е да се обърне внимание на семействата, които се учат на дигитална зрялост един от друг и които са въоръжени срещу дезинформацията. Тази основна целева група е междуобразователна и достига до всички съответни участници в областта на:

* Образование и здравеопазване

* Политика и икономика

* Възпитание

* Международни организации за обучение на възрастни

* Образователни консултантски институции

* Семейни образователни центрове

* Училища

* Социални педагози

* Културни организации

* Университети

* Учебни центрове

* Кариерни съветници

* Местни, регионални и национални власти

Втората основна целева група могат да бъдат институции и компании от горните области, в които FAKE се използва от служители, както следва:

* да се научат как да се справят адекватно с източници на информация от Интернет, *за намаляване на страха от фалшиви новини, *за критично аналитично обсъждане на потребителското поведение, *за повишаване на осведомеността при работа с лични данни и данни на трети страни, *за образование и обучение по медийна компетентност.

Фирмите също зависят от това да бъдат информирани бързо за текущи промени, така че да могат да действат бързо и разумно.

Какво ще бъде направено?

– Разработка и производство на аналогова игра на карти KNOW FAKE с дигитални елементи на 5 европейски езика.

– Разработване и производство на ръководство KNOW FAKE с дигитални елементи на 6 европейски езика, с дидактически и методически придружаващ материал за семейства и възпитатели.

– Мултипликаторни събития във всяка страна партньор

– Представяне на резултатите от KNOW FAKE на Didakta 03.2024 в Кьолн.

– Уебсайт KNOW FAKE с всички резултати на 6 европейски езика

Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

Подобни новини

Back to top button