Водещи новиниОбществоОбщинска и държавна администрация

Кметът: Плевен е единственият град в България с изцяло ново енергоспестяващо осветление

Плевен е единственият областен град в страната с изцяло ново, модернизирано и енергоспестяващо улично осветление в резултат на изпълнението на проекта „Реконструкция на системата за улично осветление в град Плевен”, обяви на среща с журналисти кметът Георг Спартански.

С цел подобряване състоянието на уличното осветление в града и намаляване на разходите за поддръжка Община Плевен подготви и обяви обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, проектиране и реконструкция на системата за улично осветление на гр.Плевен“.

След проведена процедура избраният изпълнител е „Улично осветление“ ЕАД – София. Съгласно условията на договора, сключен между Община Плевен и „Улично осветление“ ЕАД, фирмата изпълнител осигури финансиране на дейностите, предвидени в поръчката. След приемането и въвеждане в експлоатация на реконструираната система за улично осветление Община Плевен ще изплати инвестицията на равни месечни вноски за период от 10 години. Този срок е обвързан с енергийните и експлоатационни спестявания, които са резултат от въвеждането на мерките, предвидени в доклада за енергийно обследване. За период от 5 години изпълнителят ще извършва гаранционна поддръжка на монтираните нови осветителни тела и други компоненти от системата.

Строително-монтажните дейности, свързани с изпълнението на проекта, започнаха през м. август 2020 г. и завършиха през м. април 2021 г. След изготвяне на всички необходими строителни книжа и протоколи обектът беше въведен в експлоатация на 29.04.2022 г.

В рамките на проекта е извършена доставка и монтаж на 7 272 енергоспестяващи  ефективни светодиодни осветителни тела, произведени от реномираната фирма PHILIPS. Всички осветители са екипирани с последно поколение високоефективни светодиоди. Това осигурява необходимите високи нива на енергоспестяване, както и дълъг експлоатационен живот. Всички стари и неефективни осветителни тела на територията на целия град са подменени с нови.

Изградена е  система за централно наблюдение и управление на уличното осветление. Ремонтирани са 339 електрически табла с поставени компоненти от системата за управление в тях. Компонентите на системата за управление също са производство на фирма PHILIPS. Софтуерът за управление се предоставя като услуга на сървър на производителя. Системата за свързаност е гарантирана за целия 10-годишен период. Тя осъществява включването и изключването на осветителните тела с възможност за редактиране и промяна на графиците на включване. Предоставят се ежедневни съобщения за възникнали аварийни събития в мрежата за улично осветление. Измерва се консумираната електрическа енергия с възможност за сравнение с предварително зададена нормална стойност. Системата може да управлява дистанционно  включването и изключването на таблата. Проведено е обучение на експерти от Община Плевен и експлоатационната фирма за работа със софтуера и е предоставен достъп на техническите лица.

Ремонтирани са механичните елементи за закрепване на уличните и паркови осветителни тела. Доставени и монтирани са 294 броя нови стоманени стълбове и 2259 броя нови конзоли за закрепване на улични осветители.

Съгласно сключения договор между Община Плевен и „Улично осветление“ ЕАД инвестицията за реализиране на проекта е 5 121265 лева. Въвеждането на мерките ще доведе до икономия на средства /при цени от 2019 г./ за електроенергия около 372 000 лева годишно, а на средства за поддръжка – около 237 000 лева годишно.

Сравнение на консумираната електроенергия от  м. март 2019 г. с тази от м. март 2022 г., т.е. преди и след реализирането на проекта, сочи потребление  252 887 kWh за м. март 2019 г., а за м. март 2022 г. то е 161 220 kWh, или  реализираната икономия на ел. енергия е над 36% при увеличен брой осветителни тела и постигнати всички нормативни изисквания към системата за улично осветление. Като се допълни, че цената на електроенергията непрекъснато расте, то ефектът от модернизацията става още по-значим за града.

С реализирането на този проект град Плевен получи една модерна и високоефективна система за улично осветление като една от важните предпоставки за постигане на съвременен стандарт на живот.

Подобни новини

Back to top button