БизнесСтранатаУслуги

Последен шанс да се включите в обучение за успешно участие в обществени поръчки

ЗОП ПРО и Тендър Сървис БГ ви канят на първото си съвместно обучение по ЗОП, ППЗОП и ЦАИС ЕОП, на тема: „Как успешно да участваме в обществени поръчки“. То ще се проведе онлайн на 19 октомври, от 13:00 до 17:30 часа. Цената за участие е 120 лв. без ДДС.

В обучението ще разгледаме какъв е процесът за участие в обществена поръчка, кои са документите, как да подготвите оферта и как да я подадете през ЦАИС ЕОП. Специално внимание ще бъде обърнато на това, какви действия да предприемете в случай на забелязани от вас нередности, противоречия или неясноти в обществената поръчка. На обучението ще полуите практически съвети за подготовка на оферта, като ще обърнем повишено внимание на отделни елементи на изискванията и документацията, както и ще разгледаме проблемни области и пропуски, допускани от участниците при подготовка на офертата.

За участие в семинара се регистрирайте на този линк.

За заплащане на таксата се свържете се с организаторите на адрес: [email protected] или [email protected]. За всяко плащане ще бъде издадена фактура.

Лектори в обучението ще бъдат Мила Каменова – управляващ съдружник на ЗОП ПРО и Ирена Ставрева – управляващ директор на Тендър Сървис БГ.

Програма:

13:00 – 14:00

– Въведение в обществените поръчки – устройство на пазара и законови регулации;

– Функции на участниците в процеса – възложители, кандидати, участници и изпълнители;

– Процедури за възлагане – видове и прагове;

– Видове критерии за възлагане. Методика за оценка;

– Видове документи – решение, обявление, документация, техническа спецификация, проект на договор, образци на техническо и ценово предложение;

– Срокове по ЗОП;

– Начини на участие – самостоятелно, обединения на фирми, подизпълнители, трети лица;

– Оценка на офертите и избор на изпълнител.

14:00 – 14:15 – почивка

14:15 – 15:45

– Подготовка на оферта – ЕЕДОП, техническо и ценово предложение;

– Права на участниците по ЗОП при нередности и неясноти – искане за промяна и разяснения;

– Какво да правим при нередности – възможности за обжалване и сигнали до компетентни органи. Основания за обжалване на различните видове процедури, начини за обжалване, компетентни органи;

– Практически съвети за подготовка на оферта с повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията. Проблемни области и пропуски при подготовка на оферта;

15:45 – 16:00 почивка

16:00 – 17:00

Подаване на оферта:

– ЦАИС ЕОП – представяне на платформата и функционалности;

– Как се търси подходяща поръчка;

– Кой може и кой не може да участва;

– Стъпка по стъпка по документите – съдържание, какво да не пропуснем;

– Криптиране, декриптиране, електронен подпис;

17:00 – 17:30 –Дискусия.

Подобни новини

Back to top button