СтранатаТранспорт

15 фирми и обединения са подали оферти за технически проекти за ремонта на над 117 км пътища в област Плевен

Отворени са офертите на кандидатите в обществените поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 117 км републикански пътища в област Плевен, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Първата обществена поръчка е за проектиране на ремонта на 79,3 км от първокласния път I-3 в участъците Козар Белене – Плевен (от км 38+800 до км 88+842) и Радомирци – Горни Дъбник (от км 106+000 до км 135+344). По трасето преминава основният трафик от София към ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе.
Отворени са 13 оферти със завители:
„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – 2009“ ЕООД;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
ДЗЗД „ТРАНСЛОГИСТИКА“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД И „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
„РУТЕКС“ ООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – ВИА – ЕЙ ДЖЕЙ“ ДЗЗД, в което участват: „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „ЕЙ ДЖЕЙ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
Прогнозната стойност на поръчката е 1 587 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.
Участъкът между Плевен и Козар Белене преминава през Българене и Обнова, а Радомирци – Горни Дъбник през Радомирци.
Втората обществена поръчка е за проектиране на основен ремонт на 38 км от второкласния път ІІ-52 Никопол – Ореш (от км 64+550 до км 102+724).
Отворени са 14 оферти със заявители:
„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
„ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – 2009“ ЕООД;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
„РУТЕКС“ ООД;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – ВИА – ЕЙ ДЖЕЙ“ ДЗЗД, в което участват: „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД И „ЕЙ ДЖЕЙ КОНСУЛТ“ ЕООД;
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
Индикативната стойност на поръчката е 763 480 лв. без ДДС. Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през 6 населени места – Деков, Бяла вода, Лозица, Любеново, Въбел и Никопол. По трасето са регистрирани две свлачища, за които е необходимо да се предвидят укрепителни дейности. Едното е в регулацията на Лозица, а другото е в близост до Никопол. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 90 календарни дни.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Подобни новини

Back to top button