БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияПравоСтраната

Анкетата проучва мнението на данъкоплатците за това има или не корупция в данъчната администрация

От Националната агенция за приходите (НАП) провеждат регулярно проучване на нагласите на бизнеса към контролните действия на Агенцията с цел намаляване на корупционния риск, информират от агенцията. Фирми и граждани могат да помогнат на изследването като попълнят анкетата за отчитане на нагласите, публикувана в сайта на приходната агенция. Целта е да се получи обратна връзка от клиентите на НАП – физически и юридически лица, която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики.
Анкетата проучва мнението на данъкоплатците за това има или не корупция в данъчната администрация, на какво нивото е тя, както и да се идентифицират своевременно евентуални предпоставки за възможни корупционни практики. Проучването изследва и степента на спазване на етичните норми от страна на служителите на НАП при изпълнение на служебните им задължения и упражняване на правомощия.
От НАП са убедени, че с активното си участие в анкетата гражданите и представителите на бизнеса ще допринесат за предприемане на бързи и адекватни действия по превенция и противодействие на корупционния риск.
Анкетата е анонимна и попълването ѝ отнема не повече от 5 минути през сайта на НАП.

Подобни новини

Back to top button