КултураНаука

Медицинският университет в Плевен получи статут на изследователски за 4 години

Медицинският университет в Плевен заедно с Тракийският университет в Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“ получава статут на изследователски университет за следващите четири години, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Този статут бе въведен в Закона за висшето образование миналата година. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност на висшите училища.

Списъкът с изследователски висши училища се одобрява от Министерския съвет и се актуализира до 1 ноември всяка година.

За придобиване на статут на изследователски висши училища има подадени общо 8 заявления.

Медицинският университет в Плевен, Тракийският университет в Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“ получават този статут, тъй като имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература.

Те имат и сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета от Министерския съвет методика, припомнят от МОН.

Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

Подобни новини

Back to top button