ОбразованиеСоциални

С 238 835 лева дофинансират маломерни и слети паралелки в община Плевен

От средствата се нуждаят 15 училища - пет в Плевен - СУ “Анастасия Димитрова“, МГ ”Гео Милев”, ПГХВТ „Луи Пастьор”, СУ ”П. Яворов и ПГ ”Захарий Зограф” и 10 училища в малките населени места на общината - две в Славяново и в Ясен, в Търнене, в Беглеж, в Бохот, в Опанец, в Мечка, в Николаево и в Бръшляница

Разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 15 училища на територията на община Плевен одобри Общинският съвет на Плевен. На днешното си заседание съветниците разгледаха искания, постъпили от директорите на пет училища в Плевен – СУ “Анастасия Димитрова“, МГ ”Гео Милев”, ПГХВТ „Луи Пастьор”, СУ ”П. Яворов и ПГ ”Захарий Зограф”. Останалите 10 искания са от училища в малките населени места на общината – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ясен, ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий“ в Търнене, ОУ “Васил Левски“ в Беглеж, ОУ „Антон Страшимиров“ в Бохот, СУ „Христо Ботев“ и НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в Славяново, ОУ „Отец Паисий“ в Опанец, ОбУ „Христо Ботев” в Мечка, ОУ ”Христо Ботев” в Николаево и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в Бръшляница. Всички внесени искания са придружени от становища на Регионалното управление на образованието за даване на разрешения по смисъла на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2022/2023 г.
Искането от СУ „Анастасия Димитрова“ е за сформиране на четири самостоятелни маломерни паралелки, посочен е недостиг от 22 ученици до изискуемия минимум.
От МГ „Гео Милев“ са посочили необходимост от сформиране и съществуване на маломерна паралелка под 10 ученика при недостиг до изискуемия минимум 9 ученици.
Сформиране и съществуване на маломерна паралелка под 10 ученика, заради недостиг до изискуемия минимум от 9 ученици са поискали и от ПГХВТ „Луи Пастьор“.
Искането от СУ „П. Яворов“ е за сформиране и съществуване на маломерни паралелки поради недостиг до изискуемия минимум 11 ученици.
От ПГ ‘Захарий Зограф“ са посочили сформирането на две маломерни паралелки с под 10 ученици, недостиг до изискуемия минимум 22 ученици.
Постъпилите искания от училища в малките населени места:
Искане от ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“в Търнене за сформиране на 4 маломерни паралелки в начален етап и 1 маломерна самостоятелна паралелка в X клас със 17 ученици. Недостиг до изискуемия минимум 1 ученик;
Искане от ОУ „Васил Левски“ в Беглеж за сформиране на 3 слети маломерни паралелки и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг до изискуемия минимум – 37 ученици;
Искане от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий’ в Ясен за сформиране на 2 слети маломерни и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг до изискуемия минимум – 27;
Искане от ОУ „Антон Страшимиров“ в Бохот за сформиране на 3 слети маломерни и 1 самостоятелна маломерна паралелка. Недостиг до изискуемия минимум – 14 ученици;
Искане от СУ „Христо Ботев“ в Славяново за сформиране на 9 маломерни самостоятелни паралелки и 1 самостоятелна под 10 ученици. Недостиг до изискуемия минимум – 58 ученици;
Искане от ОУ „Отец Паисий“в Опанец за сформиране на 1 слята маломерна паралелка под 10 ученици, 2 слети маломерни и 1 самостоятелна маломерна паралелка под 10 ученика. Недостиг до изискуемия минимум 34 ученици;
Искане от ОбУ „Христо Ботев“в Мечка за сформиране на 2 самостоятелни маломерни паралелки. Недостиг до изискуемия минимум 5 ученици;
Искане от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“в Славяново за сформиране на 1 слята маломерна паралелка. Недостиг до изискуемия минимум 6 ученици;
Искане от ОУ „Христо Ботев“ в Николаево за сформиране и съществуване на маломерна паралелка под 10 ученика. Недостиг до изискуемия минимум 9 ученици;
Искане от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бръшляница за сформиране и съществуване на маломерни самостоятелни и слети паралелки. Недостиг до изискуемия минимум 14 ученици.
Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на решение на Общинския съвет. Определеният с решение на Министерски съвет единен разходен стандарт за ученици I – XII кл. за текущата учебна година е 2 435 лв., а за ученик в професионална паралелка – 3 171 лв.
На основание гореизложеното Общинския съвет в Плевен прие решение за сформиране на маломерни и слети паралелки в посочените 15 общински училища за учебната 2022/2023 г. и дофинансиране за тях, както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Търнене – 1 461 лв.;
ОУ „Васил Левски“ в Беглеж – 54 057 лв.;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ясен – 26 298 лв.;
ОУ „Антон Страшимиров“ в Бохот – 13 636 лв.;
СУ „Христо Ботев“ в Славяново – 28 246 лв.;
ОУ „Отец Паисий“ в Опанец – 43 830 лв.;
СУ „Анастасия Димитрова“ в Плевен – 12 662 лв.;
ОбУ „Христо Ботев“ в Мечка – 2 435 лв.;
НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Славяново – 8 766 лв.;
ПГ „Захарий Зограф“ в Плевен – 13 970 лв.;
ОУ „Христо Ботев“ в Николаево – 4 383 лв.;
МГ „Гео Милев“ в Плевен – 4 383 лв.;
ПГХВТ „Луи Пастьор“ в Плевен – 5 715 лв.;
СУ „П. Яворов“ в Плевен – 5 357 лв.;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бръшляница – 13 636 лв.;
Общият размер на допълнителните финансови средства за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки за учебната 2022/2023 г. е 238 835 лв. Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2023 г.

Подобни новини

Back to top button