КултураНаукаОбразование

Тържествен академичен съвет и награждаване на преподаватели провежда МУ-Плевен днес

С поредица от научни форуми и тържествени събития Медицински университет – Плевен отбелязва 48 години от основаването на висшето училище в Плевен. Всяка година в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители – МУ-Плевен отбелязва „рождената дата” на висшето училище. На 31 октомври 1974 г. се е състояло тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен за първия випуск от 240 първокурсници, студенти по медицина.

На 31 октомври 2022 г. от 11:00 ч в зала „Амброаз Паре“ ще се проведе тържествен академичен съвет с церемония по награждаване на преподаватели, израснали в академичното си развитие. Събитието е по повод 48-та годишнина  от основаването на висшето училище в Плевен и в навачерието на Деня на народните будители. След успешно проведените процедури по Закона за развитието на академичния състав в Р. България, на тържественото заседание официално ще бъдат връчени дипломи и плакети за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. За изминалата година общо 33 представители на академичната общност са придобили научни степени и са заели академични длъжности: придобилите научна степен „доктор на науките“ са трима; защитилите образователно-научна степен „доктор“ са 10; заелите академична длъжност „доцент“ – 8 и академична длъжност „гл. асистент“ – 13.

Преподавателите на МУ-Плевен ще бъдат удостоени с плакети от ректора проф. д-р Добромир Димитров за академичното си развитие. Трима дългогодишни преподаватели ще бъдат наградени за цялостен принос за развитието на МУ-Плевен и утвърждаването му като водеща институция в областта на медицинското образование и наука. Това са доц. д-р Георги Цанев, проф. Петкана Христова и доц. д-р Мария Симеонова, дългогодишен научен секретар на МУ-Плевен. В навечерието на празника си Медицинския университет – Плевен получи статут на изследователски университет за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Подобни новини

Back to top button