ОбществоПолитика

Общински съвет – Плевен прие решение за продажба на недостроена поликлиника в жк „Дружба“

Да бъде проведен публичен търг за продажба на недостроена поликлиника в жк. “Дружба”, реши Общинският съвет на Плевен. Съветниците приеха решението единодушно по предложение, внесено като допълнителна точка в дневния ред на заседанието през м. октомври.

Община Плевен е собственик на имота – частна общинска собственост, находящ се в Плевен, жк. „Дружба”, 1-ви микрорайон. Първоначално имотът е бил отреден за поликлиника с аптека. Съгласно заповед от август тази година на зам.-кмета на Общината същият терен се преотрежда „За жилищно строителство и обслужващи дейности“.

Теренът е с обща площ 8 619 кв.м., заедно с изградени в него в груб строеж три обществени сгради – 8-етажна сграда със застроена площ 588 кв.м, 3-етажна сграда със застроена площ 1218 кв.м и 2-етажна сграда със застроена площ 327 кв.м. И трите сгради са с изтекли гаранционни срокове на носещата конструкция след изпълнено през 1993 г. „замразяване” на строежа, не са налични и строителни книжа и документи. Сградите са със стоманобетонна конструкция, армировката им е оголена и корозирала, има течове по покривите им, които нарушават целостта на конструкцията. Постройките са освидетелствани от комисия съгласно констативен протокол от 6 март 2020 г. като негодни за обитаване и подлежащи на експертно обследване. Имотът е включен в приетата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2022 г. в раздел III, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”. Изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител за имота възлиза на 1 230 040 лв. без ДДС, в т.ч. за поземления имот – 432 790 лв. и за обществените сгради – 797 250 лв.

Съгласно решението, прието от Общинския съвет, за продажбата на терена на недостроената поликлиника в “Дружба” ще бъде организиран и проведен публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен при първоначална цена 1 230 040 лв. без ДДС лв. и депозит от 10 % от първоначалната цена. Според представена по предложението информация към терена до момента има заявен декларативен интерес от страна на две фирми.

Подобни новини

Back to top button