COVID-19ЕвропаНПООбразованиеОбщество

COVID може да означава грижа, разум, ценности, единство, солидарност

Заключи Международна конференция в Плевен по европейски проект

На 28 октомври Плевен и фондация „Съвременна плевенска медия“ бяха домакини на заключителното събитие по проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ (Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity; acronym: CareOn). Конференцията под наслов „Поуките от кризата“ се проведе в голямата конферентна зала на хотел „Ростов“ и привлече повече от 100 участници – ученици, студенти, преподаватели и общественици. Специални гости бяха партньорите на плевенската фондация от Испания, Литва, Полша, Чехия и Сърбия. Представителите на Гърция и Германия бяха възпрепятствани да присъстват на живо и затова се включиха онлайн.

Председателят на Съвета на настоятелите на фондация „Съвременна плевенска медия“, Иванка Ватева откри конференцията с приветствие и кратък обзор на дейностите по проекта, започнали през май 2021 г.

Колко силно и всеобхватно се отрази на живота на всички ни пандемията от COVID-19 говори и това, че самият проект, съдържащ тази абревиатурата, претърпя промени – някои дейности се трансформираха в онлайн формат, наложи се удължаване на срока. И все пак, както е заложено и в името на проекта, дори в лошото има нещо добро. Кризата, предизвикана от вируса, извади на повърхността проблеми, но и решения, роди прояви на благородство, взаимопомощ, солидарност, повиши доверието в лекарите и учените, ускори навлизането на дигиталното обучение в училище, осветли нуждата от повече грижи за уязвимите и маргинализираните групи в обществото, които са сред най-застрашените в криза, особено здравна. На тези изводи акцентира Иванка Ватева и отбеляза с голямо удовлетворение, че до тях са стигнали учениците, по време на обсъжданията по метода Световно кафене. Шест такива формата са проведени в навечерието на конференцията в Плевен с участието на ученици от СУ „Стоян Заимов“, НУИ „Панайот Пипков“, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, ДФСГ „Интелект“, ПГМЕТ и средношколско общежитие „Данаил Попов“. Засегнатите теми са идентични с темите на 10-те дебата, проведени в осемте партньорски страни. Те са от всички сфери – икономика, здравеопазване, образование, култура, медии, социални грижи, НПО. В поредица обсъждания от по 10 минути младите хора трябваше да стигнат до предложения за най-добрите и правилни решения при следваща криза.

На конференцията работата в Световното кафене беше представена в кратък видеофилм, а визуализираните върху бeли листи идеи на учениците – показани в импровизирана изложба край стените на залата.

Чуждестранните партньори в проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ споделиха собствения си принос, като акцентираха на изводите от дебатите и историите, които са подготвили за онлайн брошурата на английски език STORIES OF GOODNESS. Брошурата, съдържаща 42 истории за добри дела, съпричастност, благотворителност, помощ и солидарност в годините на кризата, може да бъде разгледана в сайта на проекта: https://www.care-on.eu/ или на https://heyzine.com/flip-book/2988a86813.html

С голямо внимание беше изгледана TED лекцията на Бил Гейтс „Можем да превърнем COVID-19 в последната пандемия“.

В последвалата дискусия се включиха представители на Асоциацията на студентите медици в България, на неправителствения сектор, ВВВУ „Георги Бенковски“ и училищата домакини на Световното кафене.

От всички изводи в партньорските дебати и идеите на младите хора, както и след споделеното на конференцията ще бъде изработен документ с препоръки към Европейската комисия за действия при криза. Това е главната цел на проекта.

Подобни новини

Back to top button