КултураНаукаОбразование

Медицински университет – Плевен и Факултет „Фармация“ са домакин на национален форум

Третият национален студентски фармацевтичен форум се организира от студенти по фармация за студенти на ротационен принцип в медицинските университети в страната. Първият студентски фармацевтичен форум бе организиран от Медицински университет – София на тема „Бъдещето на фармацията и новите тенденции, оформящи сектора“. Вторият фармацевтичен форум се проведе в Медицински университет – Варна под наслов „Болнична фармация“. А следващият – Четвърти национален студентски фармацевтичен форум – ще се проведе в Медицински университет – Пловдив.

Научните студентски фармацевтични форуми се организират два пъти в годината, като на тях освен задължителните отчети за дейността на фармацевтичните асоциации, домакините организират поредица от събития, лекции и уъркшопи. Целта на форуми от подобно естество е студентите да се запознаят с актуални теми на фармацията, които не са включени в планa за редовно обучение. Засягат се и въпроси, отнасящи се до следдипломното реализиране на студентите.

Организатор на събитието е новосъздадената Асоциация на студентите по фармация град Плевен. От основаването си през март 2022 г., Асоциацията е била инициатор на различни събития: лекции, свързани с професионалната реализация на студентите по фармация; кампания за деня на сърцето; съвместни лекции с фармацевтични компании.

На 11.11.2022 г. програмата на форума включва доклад на доц. Христина Лебанова на тема „Оценка и управление на риска при лекарствените продукти – съвременни концепции и стратегии“. Зам.-деканът на Факултет „Фармация“ доц. Мая Йотова ще изнесе доклад на тема „Взаимодействие между лечебни растения и лекарствени средства използвани в лечението на социално значими заболявания.“ Аудиторията ще се запознае от гл. ас. Светослав Стоев д.ф. с темата „Интервю с клиничен фармацевт. Как да стана клиничен фармацевт и какви задължения ме очакват?“ На 12.11.2022 г. маг.-фарм. Велина Григорова ще изнесе доклад на тема „Що е клинична фармация и има ли почва у нас?“. След това доц. Аспарух Николов д.м. ще представи темата „Еволюция в лечението на сърдечната недостатъчност. Нови фармакотерапевтични насоки за лечение.“ Ас. Александър Пъшев и Ас. Теодора Александрова – Пъшева ще включат студентите в уъркшоп на тема „Компютърно-асистиран дизайн на лекарства“.

Подобни новини

Back to top button