ЕкологияОбразованиеОбщинска и държавна администрация

Обществено компостиране в Левски по проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци”

Първата изградена площадка за обществено компостиране в Левски е разположена в централните зелени площи на площад „Свобода“. Миналата седмица площадката е посетена от ученици от СУ „Крум Попов“ в града, съпроводени от своя учител по биология Леонетка Данаилова. За това съобщи Екипът за управление на проекта, от който са запознали учениците с целта, дейностите и очакваните резултати по Проект „Със знания за природата към нулеви отпадъци“.
Децата са научили какво е компостиране и кои са отпадъците, които се компостират. В общината ще бъдат монтирани 120 ограждения за обществено компостиране, като 41 от тях ще са в Левски. Всяка позиция ще обхваща определен брой ползватели, като чрез домашното и обществено компостирането трябва годишно да се предотвратят 174 тона биоразградими отпадъци.
Ползите от демонстрационния проект са екологични и икономически. Значително ще се намалят генерираните отпадъци, както и количеството на депонираните, респективно разходите за управление на отпадъците, а ще се увеличат ползите за околната среда. Нещо повече, ползвателите ще могат да използват готовия компост за собствените си градини като подобрител на почвата, информира Екипът за управление на проекта.

Подобни новини

Back to top button