БизнесВодещи новиниОбщество

През 2023 година близо 1.7 пъти разходите за обработка на битовите отпадъци и за чистотата в Плевен ще превишават приходите от такси

Общинската администрация публикува съобщение, съгласно което на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Информация относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година и Размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 година.
Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4 или на e-mail адрес: [email protected].

Информация от Георг Спартански, Кмет на Община Плевен, относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2023 година

План-сметка за 2023 година за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен

Подобни новини

Back to top button