БизнесПазар на труда

Леко намаление на безработицата в областта през октомври

Намалял е броят и на започналите работа

В края на месец октомври 2022 г. регистрираните безработни в Бюро по труда Плевен са 2 363. Това е със 107 лица по-малко спрямо месец септември. Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 3,8%. В сравнение с месец септември  2021 г., когато е била 3,93 %, е намаляла с 0,13 %. С 577 по-малко са регистрираните безработни и в сравнение със същия месец на миналата година.

Активният проект, част от ОП „РЧР“ – „Нова възможност за младежка заетост“ завиши интереса на работодателите за наемане на безработни младежи до 29 години включително, затова от дирекцията отчитат намаление спрямо септември’22 г. от 365 на 334.

Спада броят на регистрираните продължително безработните лица /с над 12 месечна регистрация/ – от 811 на 746.

Тенденция за намаляване се отчита и при започналите работа. През изминалия месец те са 235 /292 09`22 г./, като на първичен пазар са 123. 24 са устроените на субсидирани от Агенцията по заетостта работни места, а 88 безработни лица са намерили своето работно място без посредничеството. Отпадналите от регистрация по различни причини са 184 лица.

Заявените нови свободни работни места през месеца са 223, а незаетите към момента –  570.  Търсят се кадри в сферата на производството на облекло, персонал полагащ здравни грижи за хора, в търговията, машиностроенето и в бранша на ресторантьорството и услугите.

Актуална информация за обявени свободни работни места, мерки и програми в помощ на работодатели е публикувана на сайта на Агенция по заетостта Агенция по заетостта | Агенция по заетостта (government.bg), както и на електронното табло в дирекцията.

Дирекция „Бюро по труда“ – Плевен продължава набирането на кандидати за професионално обучение и ключови компетентности в Бъгаро-Германския център за професионално обучение. За повече информация посетете сайта на БГЦПО Плевен, раздел „Курсове“:  ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен | курсове за професионално обучение (bgcpo.bg).

Подобни новини

Back to top button