ОбразованиеПраво

500 деца от седем училища са включени в обучителна програма за съдебната власт

Започнаха планираните лекции, които ще бъдат осъществени през учебната 2022/2023 година, в рамките на инициативата на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието – Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ , информират от Окръжния съд в Плевен.
Тази година програмата ще обхване над 500 деца от гимназиалния курс на обучение, в седем училища – Професионална гимназия по електроника и химични технологии, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, СУ „Стоян Заимов“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ и Гимназия с преподаване на чужди езици.
Лекциите ще бъдат подготвени и представени от съдии от Окръжен и от Районен съд в Плевен. Съдиите-лектори от Окръжен съд са Екатерина Панова, д-р Силвия Кръстева, Светла Димитрова и Емил Банков, а от Районен съд са председателят на съда съдия Вера Найденова, заместник-председателят съдия Ралица Маринска и съдиите Виолета Николова, Ана Илиева, Димитър Кирилов и Чавдар Попов.
Лекционният курс ще бъде проведен през първия и през втория учебен срок, по предварително уточнен график, като през месеците април и май се предвижда осъществяването на симулативни съдебни процеси, в които учениците заемат ролята на съдии и страни по делото. Целта е те да се запознаят отблизо с това как протича едно съдебно заседание, какви правила се спазват в съдебната зала, в какво точно се състои работата на съдии, адвокати, прокурори и ще им бъде предоставена възможността сами да определят изхода на делото и наказанието, по предварително подготвен за тях казус.

Подобни новини

Back to top button