БизнесСтроителствоТранспорт

АПИ: Отворени са офертите за проектиране на ремонта на пътя Ловеч – Угърчин

Отворени са офертите в обществената поръчка за проектиране на основния ремонт на 31 км от път III-3504 Ловеч – Угърчин. Пътят е едната от двете пътни връзки между град Угърчин и областния център Ловеч. Постъпилите предложения са 14. Те са на:

·        „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

·        „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·        „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·        ДЗЗД „АМ Хемус-2016;

·        „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·        „Инфра про консулт“ ООД;

·        „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·        „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·        Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·        „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·        „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·        „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Участъкът от третокласния път започва при кръстовището с път II-35 Плевен – Ловеч в гр. Ловеч, съвпада с трасето на ул. „Цар Иван Александър“ в града, преминава през с. Радювене, с. Орляне, ул. „Плевен“ в гр. Угърчин и завършва при кръстовището с ул. „Васил Левски“ в Угърчин /чието трасе е част от път ІІІ-307 Угърчин – Дерманци/. Индикативната стойност на обществената поръчка е 619 900 лв. без ДДС. Срокът за проектантските работи е 90 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Подобни новини

Back to top button