БизнесТранспорт

Отворени са офертите за 30 км от пътя Плевен – Кърнаре в област Ловеч

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 30 км от второкласния път II-35 Плевен – Кърнаре в област Ловеч. Пътят е основната транспортна връзка между областните градове Плевен и Ловеч. Обществената поръчка е в две обособени позиции.

Първата обособена позиция е за проектиране на ремонта на отсечката Плевен – Ловеч, която започва при границата с област Плевен и завършва при кръстовището с общинския път за с. Горан, преди входа на град Ловеч. Отворени са 20-те постъпили оферти. Те са на:

·     „ИНЖРОУД“ ЕООД;

·     „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

·     Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД с участници „Ей Джей Консулт“ ЕООД и „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·     „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

·     „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·     „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

·     „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·     „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

·     „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

·     „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·     „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·     „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;

·     „Инфра про консулт“ ООД;

·     „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·     ДЗЗД „АМ Хемус-2016“;

·     „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·     „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·     „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·     „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·     „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Прогнозната стойност на проектирането е 238 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за ремонта на 18,33 км от път II-35 Троян – Кърнаре. Участъкът обхваща „Троянски“ проход в област Ловеч. Проходът е една от основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, и е най-високият Старопланински проход с надморска височина от 1525 м. Отсечката започва при с. Балканец, преминава през летовище Беклемето и завършва при границата с област Пловдив. Отворени са 18 оферти, които са на:

·     „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

·     Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД, в което са „Ей Джей Консулт“ ЕООД и „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·     „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

·     „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·     „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·     „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

·     „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

·     „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;

·     „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·     „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·     „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;

·     „Инфра про консулт“ ООД;

·     „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·     ДЗЗД „АМ Хемус-2016“;

·     „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·     „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·     „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·     „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

Прогнозната стойност за проектирането е 366 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Подобни новини

Back to top button