ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Община Левски получи Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

Кметът на Община Левски Любка Александрова получи Кристален приз и Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа на 24 ноември, в рамките на тридневния форум „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“ в гр. Велинград.

Удостояването с престижната награда е признание за постигнатото високо качество на управление в общината, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление. 

„В рамките на форум, организиран от МРРБ, с еколога Вероника Славова и експерта Ирина Александрова представихме нашите добри практики по оползотворяване на отпадъци и по специално създадения иновативен Пилотен център за събиране на опасни отпадъци от бита.” информира Любка Александрова.

Община Левски е направила презентация на „Пилотен център за „Екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“

Форумът се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ с цел да се представят добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България. В него участват членове на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, национални експерти, представители на НСОРБ, на българските общини, на МРРБ, на Съвета на Европа.

Подобни новини

Back to top button