БизнесСтранатаУслуги

Няма срок за подаване на заявления за дерегистрация по ДДС след вдигането на прага

България вдига прага за задължителна регистрация по Закона за ДДС от настоящите 50 000 лева на 100 000 лева, като промяната влиза в сила от 1 януари 2023 година. Това стана възможно с решение на Народното събрание от средата на тази година и след официално одобрение на мярката от Съвета на Европейския съюз.

Новият праг ще се прилага до 31 декември 2024 г. като след тази дата ще влязат в сила нови правила по отношение на специален режим за малките предприятия. До 31 декември 2022 г. се прилага праг от 50 000 лв. за задължителна регистрация по ЗДДС, уточняват от Националната агенция за приходите в съобщение на официалния си сайт.

Следва да се има предвид, че посочените прагове за съответните периоди са приложими при определяне на облагаемия оборот както за целите на задължителната регистрация по закона, така и в случаите на дерегистрация по избор в резултат на отпадане на основанието за задължителна регистрация. Регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност лица с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., които желаят да прекратят регистрацията си по закона, могат да подадат заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Няма законово регламентиран срок за подаване на заявлението, поясняват от НАП. Регистрираните на същото основание лица с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., които желаят да останат регистрирани по закона, не следва да подават заявление за дерегистрация, добавят от приходната агенция.

Подобни новини

Back to top button