БизнесОбществоПолитикаУслуги

Първа стъпка към модернизация на уличното осветление в 7 села от община Плевен

Да бъдат отпуснати средства за обследване на енергийната ефективност и изготвяне на инвестиционни проекти за модернизация на уличното осветление на седем населени места в общината, реши Общинският съвет на Плевен. Това са селата Горталово, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Ралево, Тодорово и Тученица. Предложението влезе като допълнителна точка в дневния ред на ноемврийската сесия и прието от съветниците.

Инвестиционната програма на Община Плевен, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена в рамките на Сборния бюджет на Общината. Обемът й е 14 716 247 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии 5 932 051 лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 099 500 лв., и собствени бюджетни средства (в т.ч. инвестиционни кредити, др. преходни остатъци) – 6 684 696 лв. Във връзка с възможност за финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на дейности по изграждане на системи за външно изкуствено осветление в малките населени места се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и модернизация на съществуващите общински системи. Целта е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на енергия и подобряване условията на живот по места. За реализиране на тази възможност е необходимо Община Плевен да извърши подготвителни дейности по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на съществуващото улично осветление в кметствата без самостоятелен бюджет, както и изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на общински системи за външно изкуствено’ осветление.

В тази връзка, с решение на ОбС – Плевен Инвестиционната програма на Общината за тази година се допълва с обект „Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на общински системи за външно изкуствено осветление в с. Горталово, с. Къртожабене, с. Къшин, с.; с. Ласкар, с. Ралево, с. Тодорово и с. Тученица“. Предвиденото финансиране е 20 160 лв. собствени бюджетни средства.

Очаква се процедурата по обследването да продължи около месец.

Подобни новини

Back to top button