БизнесСтроителствоТранспорт

12 са офертите за ремонта на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“

12 са отворените оферти на участниците в обществената поръчка за основен ремонт на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“. Индикативната стойност на поръчката е 75 475 000 лв. без ДДС. С изпълнението на ремонтните дейности ще бъдат осигурени необходимите условия за безопасност на движението в тунелните съоръжения, в съответствие със съвременните изисквания за обектите, разположени по основната TEN-T мрежа, включваща най-важните международни връзки в ЕС.

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

В обособена позиция 1 е ремонтът на тунел „Топли дол“ при 39-ти км на АМ „Хемус“. Отворени са 6 оферти, те са на:

 • „ГЕОСТРОЙ“ АД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • ДЗЗД „Топли дол“, с участници: „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД и „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
 • ДЗЗД „ТОПЛИ ДОЛ ХЕМУС“, в което участват: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
 • „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД.
  Индикативната стойност на ремонта е 35 650 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 18 месеца.  
  В обособена позиция 2 са ремонтно-възстановителните дейности на тунел „Правешки ханове“ при км 54-ти на АМ „Хемус“. Отворени са 6 оферти, те са на:
 • „ГЕОСТРОЙ“ АД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
 • „ПРАВЕШКИ ХАНОВЕ“ ДЗЗД, с участници: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
 • „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД
 • „ИСА 2000“ ЕООД.

  Прогнозната стойност на строителните дейности е 39 825 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Тунел „Топли дол“ е въведен в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м. Рехабилитацията на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове в тръбата за София. Ще бъде извършена реконструкция на пътното платно и на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението. Ще бъдат обновени асфалтобетонова настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Тунел „Правешки ханове“ е на около 1.8 км от пътния възел за Правец. Построен е в края на 80-те години на миналия век. Дължината на тръбата за Варна е 834 м, а на тръбата за София е 830 м. Двете тунелни тръби ще са с нова облицовка, съвременна дренажна и хидроизолационна система и тротоарни блокове. Предвидено е подобряване на отводняването. Ще бъдат основно ремонтирани вече изградените 7 напречни връзки, свързващи двете тръби на тунела, което ще позволи те да бъдат използвани за аварийни изходи. Тунелът ще разполага с комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасители и др.

Подобни новини

Back to top button