Водещи новиниОбществоПраво

Председател на читалище отива на съд за длъжностно присвояване

Районна прокуратура – Плевен внесе за разглеждане в Районен съд –Плевен  обвинителен акт срещу председател на читалище, привлечен към наказателна отговорност за престъпление против собствеността, а именно длъжностно присвояване.

По делото е установено, че през периода 10.01.2019 г. – 30.12.2019 г., , като длъжностно лице – председател на читалище , при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди пари – сумата от 13 500,00 лв., собственост на читалището , връчени в това му качество и поверени му да ги управлява, като за улесняване на част от деянията извършил друго престъпление – по чл. 310, ал. 1, във вр. с чл. 309, ал. 1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно съставил  неистински частен документ в кръга на службата му– престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 201, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до десет години, лишаване от право да се заема държавна или обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, като съдът може да постанови и конфискация  до една втора на цялото имущество на дееца.

Предстои Районен съд – Плевен да насрочи разпоредително заседание по делото.

Съгласно чл.31,ал.3 от Конституцията на Република България и чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен  до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Подобни новини

Back to top button