ОбществоОбщинска и държавна администрация

Община Плевен е първа в страната по брой вписани административни услуги

От 151 услуги само 6 не са електронни

Община Плевен не само е сред 10-те от общо 300 общински и районни администрации в страната със 100 % вписани административни услуги, но има и най-голям брой услуги със статут „активни”. Това сочи публикуваният на 7 декември т. г. Годишен доклад на Министерския съвет за изпълнение на задълженията на администрациите по Наредбата за административния регистър за 2022 г. В предходната година Община Плевен беше единствената в страната администрация със 100 % вписани административни услуги.

В Административния регистър към Интегрираната информационна система на държавната администрация Община Плевен има 151 вписани услуги. Само 6 от тях не са електронни. Това са нотариални заверки в малките населени места на територията за подпис, съдържание, препис-извлечение и удостоверения за брак, раждане и смърт.

В Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги EGOV.BG Община Плевен има вписани 164 броя електронни услуги, 19 от които не са административни услуги в Административния регистър. Сред тях са плащане на глоби по електронен път, 14 бр. данъчни декларации, 2 бр. искания по Закона за местни данъци и такси, плащане на местни данъци и такси, уведомление от нотариуси.

Средно на ден служителите на Община Плевен обработват около 500 документа.

Подобни новини

Back to top button