БизнесЖивотновъдствоСтраната

Животновъдите получиха над 120 млн. лeва по обвързана подкрепа за Кампания 2022

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати обвързаната подкрепа на всички допустими към момента животновъди за Кампания 2022. Преведени са 120 295 489млн. лв. на 13 295 земеделски стопани по всички схеми за обвързано подпомагане за животни.

По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 2927 стопани получиха 27 478 205,62  лв. Ставката за едно животно по СМлК е 375,49 лв. за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 300,39 лв. за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-1348 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

2075 овцевъди и козевъди получиха 23 816 683 лв. по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащане на едно животно по ДПЖСК е 74,24 лв. на животно за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 59,39 лв. на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-1349 от 14.12.2022 г.

18 456 224 лв. са разплатени на 4522 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Ставката за едно животно по СМКЮ за 2022 г. на 157,43 лв. за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 125,94 лв. за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-1350 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

По схемата за обвързано подпомагане на биволи за 2022 г. 253 стопани получиха 4 391 502 лв. Ставката за плащане е 411,96 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 329,57 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед № РД 09-1351 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

За схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко) са оторизирани 38 804 902 лв., разпределени на 893 стопани. Ставката за плащане е 569,78 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 455,82 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед № РД 09-1347 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

Ставката за плащане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници под селекционен контрол – ЕЖСК(месо) е 118,21 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 94,57 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед  № РД 09-1355 от 16.12.2022 г. на министъра на земеделието. По схемата са оторизирани 3 181 767 лв. на 509 стопани.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) 1778 фермери получиха подпомагане в размер на 3 249 186 лв. Ставката за плащане е 63,82 лв. съгласно Заповед № РД 09-1354 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

Още 917 016 лв. субсидии са разпределени между 338 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл) по ставка с размер 380,03 лв. за едно допустимо за подпомагане животно, определена със Заповед № РД 09-1352 от 14.12.2022 г. на министъра на земеделието.

Подобни новини

Back to top button