ОбществоОбщинска и държавна администрация

Без „синя зона“ на 29 и 30 декември

Да се преустанови режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони за платено паркиране на територията на град Плевен на 29 и 30 декември 2022 г. Това гласи Заповед на Кмета на Община Плевен с № РД-10-1754/06.12.2022 г. Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31а от Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. В посочените работните дни ще може да се спира безплатно на местата в „Синя зона”. Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата.

Подобни новини

Back to top button