ОбществоОбщинска и държавна администрация

На извънредна сесия ОбС – Плевен ще избира временно изпълняващ длъжността кмет на с. Николаево

Общински съвет – Плевен, ще избере временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево на заседание, насрочено за 10 януари (вторник). С Решение № МИ – 415 от 15 декември 2022 година на Общинска избирателна комисия предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на Кметството Георги Мончев по негово желание.

Съгласно чл.42, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, „…Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Предложението за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево е единствена точка в дневния ред на насроченото за 10 януари заседание. Сесията ще започне в 17,00 часа.

Подобни новини

Back to top button