Граждани за прозрачно управлениеОбществоОбщинска и държавна администрация

Община Червен бряг си пожелава за 2023-а повече обществени поръчки, на фона на по-добра икономическа обстановка в цялата страна

Като една от най-големите общини в област Плевен, община Червен бряг има съществено значение за развитието на областта като цяло. Във връзка с това се обърнахме към експертите от Отдел „Обществени поръчки, проекти и програми“ в Община Червен бряг, които отговориха на въпросите ни в изпълнение на проект „Граждани за прозрачно местно управление в област Плевен“ на ФондацияСъвременна плевенска медия„.

Измина още една нелека година за страната ни като цяло. Как се справя Община Червен бряг на фона на икономическата ситуация, какъв опит трупате в областта на обществените поръчки?

– Въпреки недобрата икономическа ситуация в страната, Община Червен бряг проведе не малко обществени поръчки във всички сфери на обществения живот.

– Какви са основните предизвикателства при подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки във Вашата администрация?

– В община Червен бряг в създадена добра организация между отделите и дирекциите за съвместна работа, затова и рядко срещаме трудности при подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

– В какви обучения участват експертите от Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“? Смятате ли, че се провеждат достатъчно такива обучения?

– Експертите ни участват основно при провеждане на обучения от Институт по публична администрация. Би било добре по-често да бъдат организирани такъв вид обучения.

– Срещате ли и какви затруднения по отношение на осъществяването на обществените поръчки в община Червен бряг?

– Рядко срещаме трудности.

– От гледна точка на Вашия опит, необходими ли са промени в Закона за обществените поръчки? Какви?

– Вероятно са необходими, но нямаме конкретни предложения за промени.

– На 1 януари 2020 г. стартира електронното възлагане на обществените поръчки в страната, като дигитализацията се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Доволни ли сте от използването на тази система и по какъв начин се промени административната работа на Общината след въвеждането на електронната система за подаване?

– Доволни сме от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Значително се облекчи административната работа в Общината.

– Какво бихте си пожелали в началото на новата година, за да може работата на Община Червен бряг занапред да бъде още по-успешна?

– Да сме здрави. Икономическата ситуация в страната да се подобри, за да се осигури повече финансиране за общините и съответно провеждане на повече обществени поръчки.

Въпросите зададе КРЕМЕНА ВАТЕВА

Отговорите дадоха: Цветелинка Иванова – началник отдел „Обществени поръчки, проекти и програми“ (ОППП) и Василена Начева-Бонева – мл. експерт, ОППП в Община Червен бряг

Подкрепата за Фондация „Съвременна плевенска медия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Съвременна плевенска медия“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Подобни новини

Back to top button