ОбществоОбщинска и държавна администрация

Ванелия Стоянова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на с. Николаево

Ванелия Ангелова Стоянова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николаево до края на мандата. Общински съвет – Плевен гласува решението на проведеното на 10 януари 2023 г. извънредно заседание. Дневният ред на сесията включваше една единствена точка – избор на врид кмет на кметство с. Николаево, община Плевен.

При обсъждане на точката в залата бяха направени две предложения:

 – за Ванелия Ангелова Стоянова, позната в населеното място с работата си като организатор на местния Клуб на пенсионера.

– и за Миглена Стефанова Каменова – работила в Кметството и изпълнява функциите на врид преди време.

След гласуване Общинският съвет избра за врид кмет на кметство с. Николаево до края на мандата Ванелия Стоянова. Кандидатурата й получи подкрепата на 27 общински съветници в залата, 10 гласуваха „въздържал се“, „против“ – няма.

До избора на врид кмет на кметство с. Николаево се стигна, след като с Решение №МИ – 415 от 15.12.2022 г. на Общинска избирателна комисия предсрочно бяха прекратени пълномощията на заемащия този пост Георги Мончев по негово желание. Съгласно чл.42, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, „…Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира зам.-кмет или общински съветник.“

Подобни новини

Back to top button