ЕкологияКлиматОбществоОбщинска и държавна администрация

Смяната на печки на твърдо гориво с екологични нови уреди беше тема на работна среща с  кметовете на кметства

По инициатива на кмета Георг Спартански се проведе работна среща с кметовете на кметства и кметските наместници в община Плевен. Основна тема на срещата беше подготовката на проектно предложение, с което да се кандидатства по мярката „За по-чист въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027 г.

Георг Спартански и неговият заместник Стефан Милев информираха участниците в срещата за стойността на проекта – до 29.5 милиона лева, и срока за физическата му реализация – близо 60 месеца, или около 4.5 години.

Мярката е насочена само към домакинства, които се отопляват на твърдо гориво – дърва и/или въглища. Основна дейност е подмяната на топлоуредите на твърдо гориво с алтернативни топлоуреди по избор на домакинствата: термопомпи; климатици клас А++; котли и камини на пелети или дървен чипс. Новите екологични и енергоспестяващи уреди ще бъдат безплатни за домакинствата. Проектът ще се реализира на етапи, включващи информационна кампания, подаване на заявления от желаещите домакинства, селектиране на заявленията по изготвени критерии, извършване на обходи и обследване на жилищата, доставка и монтаж на новите уреди и успоредно предаване на досега използваните уреди на твърдо гориво за рециклиране. За подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични ще могат  да кандидатстват домакинства от всички населени места на територията на община Плевен, беше изяснено по време на срещата.

Първата крачка за разработване на проектното предложение на Община Плевен е социологическо проучване на нагласите на жителите на общината за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от проучването сочат, че една трета от домакинствата в общината, които се отопляват на твърдо гориво, заявяват категорично желание да се включат в проекта, още една четвърт са на мнение, че по-скоро биха се включили. Което означава, че малко повече от 7 от 10 домакинства ще се включат със сигурност в проекта. За 21.8 % от анкетираните такава подмяна не представлява интерес, а колебаещите се са 12 %, което поставя въпроса за нуждата от широка разгласа за ползите от проекта, които са:

  • Безплатни нови уреди;
  • Икономия на средства за отопление;
  • Гарантирана безопасност за здравето на живущите в домакинствата;
  • Комфортни битови условия;
  • Намаляване на вредните емисии във въздуха.

          На кметовете на кметства ще се разчита за информиране на жителите по места относно подробности за проекта.

          За получаване на още по-широка картина на нагласите в община Плевен гражданите, които имат интерес към подмяна на уредите си на твърдо гориво с посочените по-горе алтернативни, следва да попълнят Предварително заявление за намерение. Бланката може да бъде получена на хартиен носител в Центъра за обслужване на гражданите при Община Плевен, тя е достъпна и на началната страница на сайта на Община Плевен – банера „За по-чист въздух”, където се публикува цялата информация за проекта. Бланки на заявленията могат да се получат и по места във всяко  кметство на община Плевен.

Попълненото заявление се подава в Центъра за административно обслужване на гражданите при Община Плевен на адрес пл. „Възраждане” № 4 /до зала „Катя Попова”/, по електронен път на адрес [email protected] или чрез кметствата в населените места.

Предварително заявление за намерение могат да подават жители от всички малки населени места и град Плевен, които имат желание и интерес.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 064/881 288 или 0879 911 162.

Подобни новини

Back to top button