БизнесОбществоПроизводствоСтраната

Брюксел регистрира „Троянска луканка“ като храна с традиционно специфичен характер

Европейската комисия одобри вписването на наименованието „Троянска луканка“ в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ), предаде пресслужбата на институцията. Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

„Продуктът е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна и е произведен от суровини или съставки, които традиционно се използват за него. Производството на „Луканка Троянска / Троянска луканка“ е свързано с традиционния начин на производство, по време на който микробиологичните, физико-химичните и биохимичните процеси, протичащи в месните суровини, формират стабилен цвят, добра структура, приятен аромат и вкус на готовия продукт. Особена роля за качеството на продукта има процесът на микробиологично зреене, което започва при подсушаването на луканката и протича през целия производствен цикъл и особено в началните етапи на сушенето. Всички тези процеси (микробиологични, биохимични и физични), протичащи по време на зреенето, са основните, които формират специфичните органолептични качества, т.е. този букет от вкусово-ароматните качества и консистенция на „Луканка Троянска / Троянска луканка“.

Специфичният вкус и аромат се дължат също така в известна степен и на процеса „студено опушване“.

Това е записано в Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

Продуктът е уникален за България.

Самото наименование „Троянска“ произхожда етимологично от името на град Троян, т.е. там, където за първи път е произведена и популяризирана от майстор Илия Таслаков. Той е един от първите производители на луканка в страната. През 1883 г. Таслаков внесъл в България първите машини за мелене на месо.

Новото наименование ще бъде добавено към списъка с 69 храни с традиционно специфичен характер, които вече са защитени.

Подобни новини

Back to top button