БизнесОбществоУслуги

Вече 480 плевенчани са подали годишните си декларации

Над 480 годишни декларации подадоха плевенчани в първата седмица от  данъчната кампания 2023 г. 90% от декларациите са подадени с цел ползване на данъчни облекчения за деца и за деклариране на придобити доходи от наем. Традиционно, по-възрастните клиенти, които отдават имоти под наем, подават декларациите си още в първите дни на кампанията.

Декларациите,  подадени по електронен път, са 160, което доказва засиления интерес към е-услугите на приходната администрация. 150 от тях са подадени с ПИК, а 10 с КЕП. Притежателите на ПИК и електронен подпис могат да се възползват от над 160 онлайн услуги, напомнят офис на НАП Плевен.

Освен чрез Портала за електронни услуги на НАП, гражданите могат да подават данъчни декларации по пощата с обратна разписка и на място в офиса. Служители от НАП Плевен оказват съдействие при попълването на документите. И на двата входа за клиенти на сградата в офис на НАП Плевен има всички необходими декларации и приложения.

На интернет страницата на НАП е достъпна и декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. След като бъде попълнена, декларацията трябва да се разпечата и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП  без човешка намеса. Подаването на декларациите с баркод става по начина, по който се подават и обикновените декларации – лично в офис на НАП или с изпращане по пощата.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски може да се получи на сайта на приходната агенция: www.nap.bg, на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/9859 6801 на цена, според тарифите на съответния оператор, или в офисите на приходната агенция в цялата страна.

Подобни новини

Back to top button