ОбществоСоциалниСтраната

Смъртността у нас е намаляла наполовина в края на 2022 година

През последните три месеца на годината починалите са общо 26 078 души, което отговаря на коефициент от 15.3 на хиляда, сочат предварителните данните на Националния статистически институт. Смъртните случаи намаляват с 43.8% спрямо същия период на 2021 г. Запазва се тенденцията смъртността да е по-висока при мъжете е по-висока (16.4‰) в сравнение с тази при жените (14.3‰).

Броят на заразените от коронавирус в края на 2021 г. беше всеки ден четирицифрен, а официалните данни през есента на 2022 г. вече показват в пъти по-малък брой.

В сравнение с третото тримесечие има малко увеличение на броя на починалите – със 783, или с 3.1%. Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие е отчетена през 44-ата седмица (31 октомври – 6 ноември) – 2 090 души, или 16 на 1 000 души от средногодишното население, а най-малка – през 47-ата седмица – 1 879 души, или 14.4‰.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 г. варира в границите от (-267) до (-972) броя. Най-голямо е намалението на смъртните случаи през 47-ата седмица – 972 случая, или смъртността намалява с 14.4% спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През четвъртото тримесечие на периода 2017 – 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите се запазва сравнително еднакво. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 40 до 69 години.

В сравнение с предходното тримесечие в 19 от областите на страната се наблюдава увеличение в броя на умрелите, като то е най-голямо за областите Кърджали (24.8%), Перник (16.8%) и Ловеч (15.7%). За Плевен статистиката сочи 1 092 смъртни случая през четвъртото спрямо 1 080 за третото тримесечие. В останалите 9 области е регистриран спад в броя на умрелите. С най-голямо намаление са областите Добрич (-8.4%), Търговище (-7.3%) и Разград (-6.0%).

Спрямо последното тримесечие на 2021 г. във всички области се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Видин (-51.1%), Благоевград (-51.0%) и Монтана (-49.4%), а с най-малък – областите Кърджали (-32.3%), Смолян (-37.8%), и Бургас (-37.9%).

Подобни новини

Back to top button