ОбществоПолитика

ОИЦ: 168 договора са сключени през 2022-а в област Плевен по програмите 2014-2020 и 2021-2027

От началото на 2022 г. до средата на януари 2023 г. в област Плевен са подписани 168 договора за проекти, финансирани от оперативните програми 2014 – 2020 и програмите за България 2021 – 2027 г. на обща стойност 28 864 210 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 22 993 562 лв., информират от Областния информационен център (ОИЦ).

Най-голям дял представляват проектите, които ще бъдат подкрепени от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. По 29 337 лв. ще получат 49 малки земеделски стопанства в областта, за да увеличат обработваемата площ или броя на отглежданите животни с поне 20%. Осем млади земеделски стопани са подписали договори през последната година за 48 895 лв. безвъзмездно на проект, което трябва да улесни процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства от млади хора.

Безвъзмездна подкрепа в размер на 2 767 313.83 лв. за инвестиции в материални активи е договорена за други 20 ферми в област Плевен. Закупуване на технологично оборудване, специализиран транспорт и съоръжения за повишаване на биосигурността в обектите предвиждат бизнес плановете, като 50% от инвестициите ще са собствени средства, така общата им стойност възлиза на над 5 600 000 лв.

Програмата за развитие на селските райони ще подкрепи и обновяването на три храма в областта по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Финансирани ще бъдат проектите за основен ремонт, реконструкция и подобряване на прилежащото пространство на църквата „Св. Успение Богородично“ в Червен бряг (на снимката), за възстановяване, реставрация и реконструкция на църквата „Св. Успение Богородично“ в Тръстеник и за ремонт, реконструкция и реставрация на Храм „Св. Троица“ в с. Комарево. Договорените безвъзмездни средства за всеки храм са около 580 000 лв. Дейностите трябва да приключат до май 2025 г.

Подобни новини

Back to top button