ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Категоризират Детска кухня като Комплекс за детско хранене с капацитет до 2 400 порции дневно

Общински съвет – Плевен прие на днешното си заседание решение Детската кухнята в града да се категоризира като Комплекс за детско хранене с капацитет до 2 400 порции дневно.

С промени в Наредба №26. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях е необходимо да се определи категория на Детска кухня Плевен. Съгласно текст от цитираната наредба, в зависимост от броя на порциите храна, които се приготвят и обхванатия контингент, детските кухни биват три категории:

  • комплекси за детско хранене с капацитет до 2400 порции дневно, в които се приготвя рационално и диетично храна за деца от десетмесечна до 3-годишна възраст и храна за децата в детски ясли и яслени групи в детски градини;
  • детски кухни с капацитет до 900 порции;
  • детски кухни към детски ясли и яслени групи в детски градини с капацитет до 300 порции дневно.

След извършен основен ремонт и преустройство през 2008 г. Детска кухня Плевен е с възможност да приготвя над 1 500 порции храна дневно, което е било причина да се закрият кухните към детските ясли. Към настоящия момент от кухнята получават храна домашно отглежданите деца и седемте детски ясли на територията на град Плевен, с което се покриват критериите за Комплекс за детско хранене.

Съгласие за категоризиране на Детска кухня Плевен като Комплекс за детско хранене с капацитет до 2 400 порции дневно е получено и от РЗИ – Плевен. В изпълнение на приетото решение за категоризиране на Детска кухня Плевен Общинският съвет възложи на директора й в срок до 10 работни дни от влизане в сила на решението да извърши съответната регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните.

Подобни новини

Back to top button