ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитикаСоциални

ОбС – Плевен подкрепи единодушно възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на място в администрацията

Община Плевен ще има възможност за обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на място в администрацията. Това стана възможно, след като на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен даде съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество със Столичната община за изпълнение на споделена услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухилица от общинската администрация“. Решението на съветниците е в изпълнение на Закона за българския жестов език и получи единодушната им подкрепа.

Законът за българския жестов език (ЗБЖЕ) бе приет от 44-тото Народно събрание на Република България през м януари 2021 г. Съгласно нормативният акт държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит при: заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и при провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв.

Въпросът за изпълнение на изискванията на закона е обсъждан многократно на форуми на Националното сдружение на общините в Република България, предвид кратките срокове и липсата на целево финансиране за осъществяване на възложените отговорности. На една от тези срещи, с участието на над 90 общини, е разгледана възможността за общинско сътрудничество по осигуряване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица чрез споделена услуга от страна на Столична община. На 4 януари тази година в Община Плевен е получено и предложение за това от столичния кмет Йорданка Фандъкова.

Целите, които са заложени в споразумението, са: подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес; постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни ресурси на общината; оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние на общината; стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда.

Разработен е конкретен механизъм за работа при заявяване на административно обслужване на глухо или сляпо-глухо лице.

В процеса по изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език и проведените в тази връзка срещи на национално ниво с организации от и на глухите хора е установено, че не е налице официална статистика по общини и региони за броя на глухите и сляпо-глухите хора, жители на съответните градове. Организациите, по повод различните инициативи, мероприятия и срещи, които провеждат, разполагат с неофициална информация по въпроса. Общините с по-голяма концентрация на глухи и на сляпо-глухи лица в България са Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Няма информация обаче колко чуващи лица от тези общини владеят български жестов език и биха могли да се включат в дейностите, възложени на общините.

Подобни новини

Back to top button