ОбществоПолитика

Плевен прекратява членството си в Регионален бизнес център

Община Плевен прекратява членството си в сдружението с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Решението бе прието днес от Общинския съвет по предложение на местната администрация.

От 2007 г. Община Плевен, в изпълнение на решение на Общинския съвет, членува в Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“. Началната обща цел при създаване на сдружението е била подпомагането на стартиращ малък бизнес, чрез проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“. В предмета на дейност са включени проучване и оценка на икономическия потенциал в Плевенския регион и възможностите му за развитие, проучване и оценка на равнището на бизнес познания и специализирано бизнес обучение на настоящите и бъдещите селскостопански производители в региона, предоставяне на професионални консултации и съвети в областта на дейността на сдружението, разработване, организиране и провеждане на специализирани семинари, курсове и програми за обучение и др. В началния етап от дейността, общината е съдействала финансово за закупуване и на необходима офис-техника и обзавеждане.

Дължимият членски внос за сдружението се изплаща редовно от общинския бюджет, като към момента неговият размер е 400 лв. През последните няколко години, в условията на ограниченията, наложени от епидемичната обстановка, бюджетът и цялостната дейност на това сдружение са все по-ограничени. Участието на Община Плевен към настоящия момент е сведено до формално участие в общи събрания, без реални практически ползи за решаване на конкретни проблеми на местно ниво. Решението, прието днес от Общинския съвет, е Плевен да прекрати членството си „Регионален бизнес център Плевен“ и кметът на Общината да депозира съответното заявление за това до Управителния съвет на сдружението.

Подобни новини

Back to top button